Džemat Čarši-džamije – mesdžid Ravne – Mevlud i uručenje vakufnama i zahvalnica vakifima, 03.11.2019.

  • rasid orlovic
  • 05.11.2019
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

U nedjelju, 03. 11.2019. godine poslije jacije-namaza u novoizgrađenom mesdžidu Ravne proučen je Mevlud i uručene vakufname i zahvalnice  vakifima za uvakufljena novčana sredstva za izgradnju mesdžida.

Mevud su proučili imami okolnih džemata, u okviru manifestacije "Salavat ti donosimo, ja Resulallah".  

Vakufname su uručene vakifima: Mularifović Fuad, Mularifović Šaha, Mularifović Hasan, Mularifović Harisa, Mularifović Zineta, Mularifović Husein, Mularifović Muris, Mularifović Mujo, Mularifović Halid, Mularifović Mina, Mularifović Arif, Mularifović Haris, Mularifović Mersiha, Mularifović Halid pred dušu oca hadži Arifa, Mularifović Halid pred dušu majke  hadži Alije, Mularifović Halid pred dušu djeda Muje, Mularifović Halid pred dušu nane Zumre, Mularifović Halid pred dušu djeda Bejtić Huseina, Mularifović Halid pred dušu nane Bejtić Hanke, Dolamić Enes ped dušu oca Huse, Dolamić Enes ped dušu majke Paše, Terzimehić Mirnes, Omahić Mihret, “FUDO” d.o.o Tešanj, “Poljoprivredna djelatnost” Tešanj, Mularifović  Adil, Mularifović Adil pred duše roditelja Arifa i Alije; Mularifović Adil pred dušu Mularifović Zinete i Mularifović Adil za suprugu Enisu.

Zahvalnice su uručene vakifima: mr. Enver ef. Kurtiću, Mehmed ef. Karamoviću, Sulji ef. Bejtiću, Ahmedu Hunduru, Jahić Husi i Seni, Dolamić Mehmedaliji, Dolamić Hamzaliji, Subašić Hajrudinu, Mujaković Besimu, Omahić Suadi, Jusofović Damiru, Galijašević Fajki i Inox d.o.o Ajanović.