Održana 14. redovna sjednica IO - 08.09.2020.

  • rasid orlovic
  • 09.09.2020
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Održana 14. redovna sjednica IO u utorak, 8. septembra 2020. godine u velikoj sali Medžisa IZ-e Tešanj sa početkom u 15,30. sati. 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Zehrudin Kruško, a prisustvovalo 11 članova. 

Na sjednici je razmatran dnevni red od 12. tačaka, a usvojeni su: 

- Zapisnik sa 13. redovne sjednice i informacija o realizaciji zaključaka, 

- Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti u povodu Kurban bajrama 1441.h.g., 

- Izvještaj o proedenim aktivnostim u povodu Hidžre – Nove 1442.h.g., 

- Informacija o realizaciji plana aktivnosti za početak mektebske pouke u 2020/21 mektebskoj godini, 

- Zaključak o obilježavanju 12. rebiu-l-evvela 1442.h.g., 

- Odluka o raspuštanju džematskog odbora džemata Bobare-Drinčići i imenovanju povjereništva za provođenje izbora u ovom džematu, 

- Zaključak o raspisivanju konkursa za pijem imama, hatiba i muallima u džematu Bobare-Drinčići, 

- Zaključak o imenovanju imama , hatiba i muallima u džematu Jevadžije, 

- Odluka o potrebi uklanjanje munare i izgradnji nove munare u džematu Karadaglije-Koprici-Oruče, 

- Zaključak o potrebi sanacije i lakiranja drvene konstrukcije u sjedištu Mežlisa Z-e Tešanj i

- tri prijedloga Komisije za vakuf  i vakufsko zemljište. 

Predsjedavjući je zaključio rad sjednice u 16,46 sati.