HAMZA-BEGOVA DŽAMIJA

Hamza-begova džamija

IMAM hfz. Ahmed ef. Bukvić; PREDSJEDNIK Ernad Turalić; ČLANOVI: Osman Brkić, Muradif Deljkić i Nadir Medarić. 

Historijat  - Džamija je u svom postojanju imala više naziva. Zvanično je registrovana kao Hamza-begova džamija u Tešnju, a ranije je nosila nekoliko naziva: "Urudži Sufi",  "Tabački mesdžid", a danas je u narodu poznata i kao "Ženska džamija".

U početku tekija, pa mesdžid Urudži Sufi, građena između 1540/45 godine. Mesdžid Urudži Sufi spominje se i u tešanjskom sidžilu od 1639-1642 godine. Ovaj mesdžid kasnije je prerastao u džamiju pod imenom Hamza-begova džamija. U to vrijeme munara je bila drvena kao i na ostalim tešanjskim džamijama (izuzev Gazi Ferhad-begove koja je bila kamena).  Džamija je današnji izgled dobila dogradnjom 1970/73 godine dimenzija 10 x 9 m. Poslednja rekonstrukcija izvršena je 2013. godne. Šadrvan ispred džemije su uvakufili Osman Šišić i njegova hanuma Emina 2007.godin. Ranije su ovom džematu pripadala i naselja: Tabaci, Kantin Gaj, Ošnjak, Kotlanice, Dolac i Srednja Raduša.

Imami -  hadži Husein (Muhamed) Hojkurić, (1760-1859) rođen u Tešnju, bio imam, hatib i muallim. Ukopan u haremu ove džamije, na bašluku ispisani podaci o njemu.                                                                                                                      Ahmet ef. (Adem) Hodžić - (1880-1955, rođen u Tešnju, imam, hatib, muallim i muderris u Gazi Ferhad-begovoj medresi u Tešnju. Ukopan na mezarju "Đonlagićka" u Tešnju.

Ahmet ef. hadži hafiz Adilović  - (1902-1984), rođen u Tešnju. Završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1925/26 godin. Hafiz postao u svojoj 40. godini života. Od 10.05. 1950. g. vrši dužnosat mujezina u Hamza-begovoj džamiji do 1954.g. Od 1954.do 1957.g. obavlja dužnost imama u mesdžidu Džemata Gornja Raduša, zatim biva postavljen za imama, hatiba i muallima u Hamza-begovoj džamiji koju obavlja do 1970.g.

Mehmed ef. (Hamdo) Karamović - rođen u Tešanju - Džemilić Planje 05.09.1950.g. Osnovno školovanje završio u Tešnju, a GHM 1971.g. u Sarajevu. Potječe iz hodžinske porodice, pradjed Mehmed ef. i otac hadži Hamdo ef. obavljali su dužnost imama u Džemilić Planjama. Predaja bilježi da su doselili iz Beograda, nakon povlačenja Turaka i nastanili se na ovim prostorima. Mehmed ef. je postavljen za imama, hatiba i muallima Hamza-begove džamije u Tešnju 23. 05. 1973.g. i danas se nalazi na istoj dužnosti.

Mujezini - Hafiz Ahmet ef. Adilović, Edib Turalić, Mehmedalija Hundur, Muhamed h. Bejtić, Ismet h. Mešić, Husein h. Brka, Smail Artuković, Osman Pašalić, Tarik Smailbegović, Edin Turalić,  Selmo Jusufović.                                                            

Predsjednici dž.o. - mutevelije -  Husein Saračević od 1973.g. do 2002.g., Besim Smailbegović od 2002. do danas.

Vakifi -  Hamza-beg, obnovio džamiju, hadži Ćamila Ajanović sa djecom - dala nemjerljiv doprinos, Sejfudin Tahirović ogradio harem džamije 1972.g. hadžije Safet i Zlata Pobrić - ugradili mimber,ćurs i vrata na ulazu džamije 1999., Hajrija Saračević jednoobrazni tepisi za džamiju 2006.g., Ahmet Brka obložio ćup munare i coklo džamije mermerom 2007.g., Osman i Emina Šišićsagradili šadrvan sa pitkom vodom ispred džemije 2007.g., Husein Saračević, Besim i Fatima Smailbegović, hafiz Članjak dr. Muhamed, hadži Hatidža Prnjavorac, hadži Enisa Pobrić, Sabrija smailbegović.

Mekteb -  Na spratu ove džamije nalazi se savremeno opremljena mektebska učionica. Mektebsku nastavu vodi muallim Mehmed ef. Karamović već punih 35 godina . Svake godine mekteb pohađa oko 70 do 120 polaznika. Karakteristika ovog mekteba je da njegovi polaznici u 70% slučajeva završavaju fakultete i ostaju na pravom putu čuvajući emanet vjere, a medresu ili Islamski fakultet su zarvšili: Amel Mešić GHM i Al Azhar, hafiz Ahmed Bukvić GHM i Al Azhar, Jasir Dizdarević Fakultet u Medini, Ibrahim Bukvić-medresa, Muhamed Brka-medresa, Emir Alić-medresa, Said Dizdarević-medresa, student na Ekonomskom fakultetu, Ajdin Perčo-medresa, studira na Filozofskom fakultetu, Kenan Ahmetlić, Nudžejma Perčo i Murisa Dizdarević-učenici medresa.

Mekteb za odrasle -  U mjesecu ramazanu 2005. godine otpočeo je raditi i mekteb za odrasle "sufara - učernje Kur'ana". Polaznici mekteba: hadži dr. Razija Ajanović, dr. Besima Rakić, Maida Bijedić dipl.ecc., Nurdin Sadiković dipl.ing. Adijana Sadiković prof., Jasmina Deljkić prof., Besim i Fatima Smailbegović - geometri, Hasan Dolamić, Osman Brkić, Sabrija Smailbegović, Nafa Adžamija, Hava Brkić, hadži Hasnija Bukvić, Nasiha Hojkurić, Rasim Brkić, Husein Saračević, Selmo Jusufović, hadži Hatidža Prnjavorac, Hanifa Medarić, Zineta Husremović, Zemira Medarić, Fatima Mandžukić, Dženeta Šeremet, Hafiza Ibrahimović, Behidža Ahmetagić, Zehra Jabandžić, Amel Saračević i Osman Šišić.

Mukabela -  U ovoj džamiji mukabele su učene poslije podne namaza (mukabela za žene). Oko 3o slušalaca je prisustvovalo učenju mukebele, a imajući u vidu da je i u susjednoj Dibekhana džamiji istovremeno učenamukabela, posjeta je bila dobra. Učači mukebele: hafiz Ahmet ef. Adilović, Adem ef. Saltagić, Mehmed ef. karamović, Besim ef. Bedaković, Osman ef. Halilović, hafiz Dževad Šošić, Osman Pašalić, Enes ef. Piro, Adil ef. Rudanović i polaznici mekteba.

Mevludi -  Svake godine u povodu 12. rebiu-l-evvela održava se tradicionalni mevlud za žene. Mevlud uče imama grada Tešnja i polaznici mekteba.