Održano drugo takmičenje u hifzu Kur'ana „Hifz - Tešanj 2018“. - 10.03.2018.

U okviru projekta saradnje Islamske zajednice sa nevladinim sektorom Medžlis IZ-e Tešanj i Udruženje Bošnjaka „Vrijeme Zeman“ , pod pokroviteljstvom Muftijstva zeničkog, organizirali su drugo nagradno takmičenje u učenju Kur'ana napamet „Hifz - Tešanj 2018“. Takmičenje je održano u subotu, 10. marta 2018. (22. džumade-l-uhra 1439.h.g.) u četiri kategorije.  

I kategorija – prvih 5 džuzova Kur'ana u Kutahya džamiji pred komisijom: hafiz Fadil ef. Bektaš, profesor kiraeta u „Elči Ibrahim-pašinoj“ medresi u Travniku; hafiz Abdulaziz ef. Drkić, asistent na FIN-a u Sarajevu i hafiz Ahmed ef. Bukvić prof.,  imam Hamzibegove džamije u Tešnju.

Od 46 prijavljenih kandidata, takmičenju je pristupilo 27 kandidata.

Prvih pet će učestvovati na finalom takmičenju i to: 1. Elfarahati Jusuf – Ilidža; 2. Kalabić Velih – Zavidovići; 3. Abdel Monem Abdelrahman – Sarajevo; 4. Ammar Muhammed – Sarajevo i 5. Omeragić Usame – Novi Travnik.

II kategorija – Sura Ali Imran – u Dibekhana džamiji u Tešnju pred komisijom: hafiz mr. Nermin ef. Ibrahimović, imam Dibekhana džamije;  hafiz Anes ef. Mulić, i Raif ef. Hasak, prof., imam džemata Miljanovci. Od 74 prijavljena kandidata, takmičenju su pristupila 42 kandidata. Prvih pet će učestvovati na finalom takmičenju i to: 1. Omerović Harun – Tuzla; 2. Hadžić Abudrrahman – Doboj Istok; 3. Ammar Ibrahim – Sarajevo; 4. Adilović Muhamed- Sarajevo i 5. Sjerotanović Esma – Zenica.

III kategorija – 29. džuz – džuz Tebareke u Hamzibegovoj džamiji u Tešnju pred komisijom:  hafiz mr. Almir ef. Hadžić, imam džemata Jelah, Elvedin ef. Aličić prof., imam džemata Lepenica i Ibrahim ef. Bukvić prof.  Od 60 prijavljenih kandidata, tamičenju su pristupila 44 kandidata. Prvih pet će učestvovati na finalom takmičenju i to: 1. Alić Talha – Gračanica; 2. Pezić Zubejr – Sarajevo; 3. Ćosić Ahmed – Vogošća;  4. Aganhodžić Madžid – Zenica i 5. Beganović Merjem – Zenica.

IV kategorija – 30. džuz – džuz Amme u Čarši-džamiji  u Tešnju  pred komisijom: hafiz Almir ef. Salkanović prof., nastavnik Islamske vjeronauke u OŠ „9. septembar“ Medakovo, mr. Enver ef. Kurtić, imam Čarši-džamije u Tešnju i Suljo ef. Djedović prof., imam džemata Dobropolje-Mekiš.

Od 106 prijavljenih kandidata takmičenju su pristupila 74  kandidata. Prvih pet će učestvovati na finalom takmičenju i to: 1. Čirak Muhamed – Tuzla; 2. Vlahovljak Abdulhadi – Sarajevo;  3. Čavak Ahsen – Bihać i 5. Kovač Musa – Sarajevo.

Svim učesnicima pred početak takmičenja dodijeljene su akreditacije, u pauzi takmičenja ishrana i sokovi, a na kraju takmičenja uručene zahvalnice.

 

Finalno takmičenje,  proglašenje pobjednika i dodjela nagrada održat će se u subotu, 17.03.2018. godine u Centru za kulturu Tešanj  i to:

Tamičenje sa početkom u 15,30 sati.

Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 18,30 sati i to:

I kategorija - 1. mjesto - odlazak na hadždž,  2. mjesto - odlazak na umru,  3. mjesto - odlazak na umru, 4. mjesto - 500,00 KM, 5. mjesto - 500,00 KM. 

II kategorija - 1. mjesto - odlazak na umru,  2. mjesto - laptop Lenovo,  3. mjesto - 500,00 KM,  4. mjesto - 500,00 KM, 5. mjesto - 500,00 KM. 

III kategorija - 1. mjesto - laptop Dell,  2. mjesto - 500,00 KM,  3. mjesto - 500,00 KM,  4. mjesto - 400,00 KM, 5. mjesto - 400,00 KM. 

IV kategorija - 1. mjesto - 500,00 KM,  2. mjesto - 400,00 KM,  3. mjesto - 300,00 KM,  4. mjesto - 200,00 KM, 5. mjesto - 100,00 KM. 

 

Finalno takmičenje, proglašenje pobjednika i dodjela nagradasu javni, pa pozivamo rodbinu i prijatelje takmičara, kao i sve ostale džematlije da prisustvuju. 

Kompletan redosljed održanog takmičenja vidi klikom na zelenu strelicu iznad.