Uručene bogate nagrade pobjednicima takmičenja „HIFZ - TEŠANJ 2018.“, 17.03.2018.

U okviru projekta saradnje Islamske zajednice sa nevladinim sektorom Medžlis IZ-e Tešanj i Udruženje Bošnjaka „Vrijeme Zeman“, pod pokroviteljstvom Muftijstva zeničkog, organizirali su drugo nagradno takmičenje u učenju Kur'ana napamet „Hifz - Tešanj 2018“.

Kvalifikaciono takmičenje je održano u subotu, 10. marta 2018. u četiri kategorije: 

I kategorija – prvih 5 džuzova Kur'ana u Kutahya džamiji pred komisijom: hafiz Fadil ef. Bektaš, profesor kiraeta u „Elči Ibrahim-pašinoj“ medresi u Travniku; hafiz Abdulaziz ef. Drkić, asistent na FIN-a u Sarajevu i hafiz Ahmed ef. Bukvić prof.,  imam Hamzibegove džamije u Tešnju. Od 46 prijavljenih kandidata, takmičenju je pristupilo 27 kandidata.

 II kategorija – Sura Ali Imran – u Dibekhana džamiji u Tešnju pred komisijom: hafiz mr. Nermin ef. Ibrahimović, imam Dibekhana džamije;  hafiz Anes ef. Mulić i Raif ef. Hasak, prof., imam džemata Miljanovci. Od 74 prijavljena kandidata, takmičenju su pristupila 42 kandidata.

III kategorija – 29. džuz – džuz Tebareke u Hamzibegovoj džamiji u Tešnju pred komisijom:  hafiz mr. Almir ef. Hadžić, imam džemata Jelah, Elvedin ef. Aličić prof., imam džemata Lepenica i Ibrahim ef. Bukvić prof.  Od 60 prijavljenih kandidata, tamičenju su pristupila 44 kandidata.

IV kategorija – 30. džuz – džuz Amme u Čarši-džamiji  u Tešnju  pred komisijom: hafiz Almir ef. Salkanović prof., nastavnik Islamske vjeronauke u OŠ „9. septembar“ Medakovo; mr. Enver ef. Kurtić, imam Čarši-džamije u Tešnju i Suljo ef. Djedović prof., imam džemata Dobropolje-Mekiš. Od 106 prijavljenih kandidata takmičenju su pristupila 74  kandidata.

Finalno takmičenje,  proglašenje pobjednika i dodjela nagrada održano je u subotu, 17.03.2018. godine u Centru za kulturu Tešanj na kome je učestvovalo po pet prvoplasiranih sa kvalifikacionog takmičenja iz svih kategorija (samo je iz 2. kategorije učestvovalo 6 kandidata jer su peto mjesto dijelila dva kandidata sa istim brojem bodova na kvalifikacionom takmičenju).

Ovo takmičenje pratila je i ocjenjivala jedna komisija u sastavu:  hafiz Fadil ef. Bektaš,  hafiz Abdulaziz ef. Drkić i hafiz Ahmed ef. Bukvić.

Nakon održanog takmičenja, u svečanom dijelu programa, tamičarima su čestitali i prigodno se obratili njihovoj prisutnoj rodbini, prijateljima i džematlijama: Jasmin Hadžikadunić, predsjednik Udruženja Bošnjaka „Vrijeme Zeman“, glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašić, općinski načelnik mr. Suad Huskić, vakif (sponzor takmičenja) predstavnik porodice El-Va'lan Al-Mutairi iz Kuvajta i Muftija zenički doc. dr. Ejub ef. Dautvić koji je i proučio dovu. 

 Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada:

 I kategorija:

1. mjesto i nagradu odlazak na hadždž osvojio je Kalabić Velid, 

2. mjesto i nagradu odlazak na umru  - Abdel Monem Abdelrahman, 

3. mjesto i nagradu odlazak na umru - Elfarahati Jusuf,

4. mjesto i nagradu 500,00 KM  - Omeragić Usame,

5. mjesto i nagradu 500,00 KM  - Ammar Muhammed.   

II kategorija: 

1. mjesto i nagradu odlazak na umru – Ait Idir Abdulah, 

2. mjesto i nagradu laptop Lenovo – Adilović Muhamed, 

3. mjesto i nagradu 500,00 KM – Sjerotanović Esma, 

4. mjesto i nagrada 500,00 KM – Ammar Ibrahim,

5. mjesto i nagrada po 500,00 KM – Hadžić Abdurrahman i Omerović Harun.  

III kategorija:

1. mjesto i nagrada laptop Dell – Beganović Merjem,

2. mjesto i nagrada 500,00 KM – Ćosić Ahmed, 

3. mjesto i nagrada 500,00 KM – Pezić Zubejr, 

4. mjesto i nagrada 400,00 KM – Aganhodžić Madžid,

5. mjesto i nagrada 400,00 KM – Alić Talha. 

IV kategorija:

1. mjesto i nagrada 500,00 KM – Sinanović Mustafa, 

2. mjesto i nagrada 400,00 KM – Čirak Muhamed,  

3. mjesto i nagrada 300,00 KM – Čavak Ahsen,  

4. mjesto i nagrada 200,00 KM  - Vlahovljak Abdulhadi,

5. mjesto i nagrada 100,00 KM  - Kovač Musa.  

 U toku programa glavni imam je predsjedniku Udruženja Bošnjaka „Vrijeme Zeman“ Jasminu Hadžikaduniću uručio Zahvalnicu za uspješnu saradnju i doprinos u radu i afirmaciji Mežlisa IZ-e Tešanj, a Vakufnamu za uvakufljena novčana sredstva na ime utopljavanja vakufske kuće u džematu Miljanovci Novi predsjednik IO Medžlisa IZ-e Tešanj Zehrudin Kruško.

Vakufnamu Gazi Ferhadbega sa prevodom na arapski vakifu je uručio glavni imam, na čem use vakif zahvalio, čestitao takmičarima i najavio daljnju pomoć u ovom projektu.

 Nijet organizatora je (istaknut u obraćanjima) da, pored generalnog cilja - približavanja Božijoj milosti i mjestu u Džennetu, podstakne mlade na učenje Kur'ana, ukaže da se kontinuiranim sticanjem korisnog znanja i halal radom lakše ostvaruju  dunjalučke i ahiretske koristi, te poseban nijet da se kroz ovo takmičenje dođe do bar jednog hafiza (planirano je postepeno proširenje kategorija). 

Čestitamo svim takmičarima,njihovim roditeljima i muhafizima. 

Za pregled rezulatate po osvojenim bodovima klikni na zelenu trelicu iznad.