Ikrar dova i ispraćaj hadžija - 09.08.2018.

  • rasid orlovic
  • 10.08.2018
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Ikrar dova i ispraćanj hadžija – u četvrtak, 09.08.2018. godine sve hadžije iz Tešnja je otputovale na hadždž. Organiziran ispraćaj hadžijama priređen je ispred Kutahya („Plave“) džamije na Krndiji poslije ikindije-namaza. Još od 16,00 sati kolone automobila sa svih područja općine su se kretale prema Kutahya džamiji.

Prije klanjanja ikindije namaza glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašić je izvršio prozivku hadžija, prigodno se obratio svim prisutnim i hadžijama dao potrebna uputstva, a potom proučio Ikrar dovu, nakon čega su hadžije klanjale po dva rekata putničkog namaza.

Poslije klanjanja ikindije-namaza, uz tekbire prisutnih i molbe da hadžije prouče dove za njih i prenesu selame Poslaniku, hadžije su ispraćene do autobusa kojima su nastavili put prema džamiji Kralja Fahda u Sarajevu, gdje će se pridružiti ostalim hadžijama i gdje će im takođe biti proučena ikrar dova, a odatle će sa vodičima organizovano otputovani na međunarodni aerodrom Sarajevo sa koga će avonima kompanije Turkhis Airlines nastaviti put do Medine.