Džemat Miljanovci Novi

O DŽEMATU 

Ovaj džemat je je smješten u Pousorju, 12 km sjeverno od Tešnja. Džematu pripadaju  mahale: Gobelja, Kreme, Hasići, Kruške-Orlovići, Hodžići, Okići, dio Smajića i Hrustićki. Džemat ima oko 250 domaćinstava. Husejnija džamija, kako se zove džamija ovoga džemata, sagrađena je 1970. godine. U peroidu 1999.-2001. godina ova džamija je poprilila potpuno novi izgled. Džamija je potkupolna, a dva minareta ukrašena su sa dvije šerefe. U sastavu džamije je moderno opremljena mektebska učionica, gasulhana, abdesthana, kotlovnica i šehidsko spomen-obilježje. Imamsku dužnost u džematu su obavljali Rašid ef. Omerbašić, hfz. Nijaz ef. Malagić ihfz. Nermin ef. Ibrahimović. U ovom džematu se rodio poznati sarajevski muftija  i zamjenik reisu-l-uleme IZ-e u BiH Husein ef. Smajić. Sadašnji imam u džematu je Bersad ef. Kozlić.

Vakufsku imovinu pored  džamije čini vakufska kuća i 17 vakufskih parcela ukupne površine 35.935 m2. Najznačajniji vakifidžemata su: Bego Jacić, Mehmed i Saliha Kruško, Muharem Kruško, Redžo Hadžan, Fata Mujčinović i dr..

U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi, džuma-namaz i bajrami.


Mektebska nastava se izvodi 4 dana u sedmici.


Svake godine 7. maja na dan džamija  u ovoj džamiji priređuje se centralna svečanost Medžlisa IZ-e Tešanj u kojoj učestvuju najbolji učači Kurʽana sa područja Balkana.


DŽEMATSKI ODBOR


Predsjednik: Zehrudin Kruško

Imam: Bersad ef. Kozlić prof.


Članovi: Ramo Mujkić, Mirnes Durak, Enes Hadžan, Muhamed Smajić i Hasan Mujčinović.