Čarši džamija

O DŽEMATU

Džematu pripadaju naselja Čaršija, Ravne, Sejmenpolje i Hrvatinovići. Džemat ima oko 448 domaćinstava. Prva džamija, Ferhad-begova džamija je sagrađena 1558. godine. Prilikom dva austrijsko-turska rata (1683-1699. godine i 1737-1739. godine), džamija je znatno oštećena, te su prihodi ovog vakufa bili odvojeni za njeno popravljanje. Džamija je temeljito renovirana 1882/1883. godine. Tokom agresije 1992-1995. Ferhad-begova džamija pretrpjela je oštećenja na fasadi, krovu i stolariji. Popravke na džamiji su rađene 2002. godine, a 2008. godine urađena je detaljna rekonstrukcija unutrašnjosti džamije. U  toku su pripreme za završne stručno-restauratorske radove i obnova otkrivenih izvornih levhi.  U naselju Ravne 2001. godine sagrađen je mesdžid. U mesdžidu se klanja teravih-namaz. Imami u ovom džematu su bili: Ahmet ef. Mulalić, Mehmed ef. Ćeman, Omer ef. Okanović, Šefik ef. Kurdić, Mustafa ef. Efendić, Fuad ef. Omerbašić.  Jedno vrijeme je kao drugi imam-mujezin radio Emir ef. AlićSadašnji imam je Enver ef. Kurtić, a mujezin džamije je Suljo ef. Bejtić. Jedno vrijeme je kao drugi imam-mujezin radio i Emir ef. Alić. Osim džamije i mesdžida vakufska dobra ovog džematu su: kuća u gradu Tešnju, 26 vakufskih parcela sa ukupnom površinom od 97.619 m2 i jedan šadrvan.Najznačajniji vakifi džemata su: Gazi Ferhad-beg, Bećir Šišić, Huso-Husejn Hundur. U džamiji se obavlja pet dnevnih namaza, džuma-namaz i bajram-namazi. Mektebska nastave se izvodi 4 dana u sedmici. U džematu se svake godine 12. rebiu-l-evvela dodjelljuju priznanja i nagrade iz Fonda „Hasan ef. Škapur“. Ova nagrada se dodjeljuje istaknutim alimima za doprinos razvoju hadiske znanosti. Fond je dobio naziv  po Hasan ef. Škapuru, prvom prevodiocu tri dijela Buharijine zbirke hadisa.  Hasan ef. Škapur je rođen u Tešnju.

 DŽEMATSKI ODBOR nakon izbora 07.12.2018. 

Predsjednik: Halid Mularifović. 

Članovi: mr. Enver ef. Kurtić, imam u džematu, Pobrić Omer, Jahić Muharem, Halilović Mujo, Subašić Sabahudin i Jahić Abdulah.

ZASTUPNICI U SKUPŠTINI MEDŽLISA nakon izbora 07.12.2018. su Huskić Adem i Enver ef. Kurtić.


DŽEMATSKI ODBOR nakon izbora 02.12.2022. 

Predsjednik: Omer Pobrić. 

Članovi: mr. Enver ef. Kurtić, imam u džematu, Halid Mularifović, Mujo Halilović, Mujo Mešić, Emin Mahmutefendić i Muhrem Jahić.

ZASTUPNICI U SKUPŠTINI MEDŽLISA nakon izbora 02.12.2022. su  mr. Enver ef. Kurtić i Mensur Pobrić.