Raduša

16 Mar

DŽEMAT RADUŠA

Položaj i Historijat - Džemat Raduša se nalazi na jugozapadnoj strani od Tešnja. Ima oko 320 domaćinstava sa oko 1200 stanovnika. Ovaj džemat se sastoji od nekoliko mahala, od kojih se neke spominju još iz doba Osmanlija......Čitaj dalje »