Bobare-Drinčići

O DŽEMATU 

Džemat se nalazi 11 km sjevero-zapadno od Tešnja. Džematu pripada i naselje  Drinčići. Džemat ima  210 domaćinstava. Džamija u Bobarama sagrađena je 1984. godine, a obnovljena je 2004. godine. U naselju Drinčići 2008. godine sagrađen je mesdžid. U prizemlju mesdžida smještena je i mektebska učionica. Dosadašnji imami u džematu su: Redžeb ef. Kruško Muhamed ef. Pilav, Smajl ef. Bašić, Osman ef. Halilović, Sulejman ef. Grabus, Mustafa ef. Balić, Meho ef. Delić, Abdulah ef. Hadžić, Elvedin ef. Aličić. Sadašnji imam je Saudin ef. Bašić. Vakufsku imovinu pored navedenih vjerskih objekata čini i vakufska kuća,  površine 72 m2, sagrađena 1984. godine, gasulhana, sagrađena 2009. godine i 15 vakufskih parcela sa ukupnom površinom od 45.998 m2. Najznačajniji vakifi džemata su: Terzić Mina, uvakufila 40 duluma zemlje, Husedžinović Berka, uvakufila 3 duluma i 700 kvadrata, Mujkić Asim, 1 dulum, Šabanović Haso, uvakufio 1 dulum, Kurdić Mahmut, Bobare, uvakufio pola duluma. U džamiji se obavlja  pet dnevnih namaza džuma-namaz, bajrami. Mektebska nastave se izvodi 4 dana u sedmici, 2 dana u džamiji i 2 dana u mesdžidu Drinčići.

DŽEMATSKI DOBOR NAKON IZBORA 02.12.2022. i verifikacije

Predsjednik: Kurdić Mirsad, 

Članovi: Ibrić Suad, Jašarević Ćazim, Bašić Derviš, Mujkić Denis, Bašić Fahrudin i hafiz Sakib-ef. Grabus imama džemata član po položaju.  

Zastupnik u skupštini Medžlisa IZ-e Tešanj -  Ibrić Kemal.