Džemat Piljužići

O DŽEMATU

Džemat se nalazi 10 km sjevero-zapadno od Tešnja. Džemat ima oko 430 domaćinstava. Džamija je sagrađena 1972. godine, a obnovljena je 2005. godine. Sadašnja potkupolna džamija rekonstruisana je 2005. godine. Prijašnja džamija je bila na četiri vode i prekrivena crijepom. U Garićima je od 2003. do 2006. godine sagrađen mesdžid.

Imami u ovom džematu su bili: Osman ef. Kurdić, Salko ef. Garić, Šaban ef. Muhović, Šerif ef. Ćeman, Mustafa ef. Skejić, Ahmet ef. Omerbašić i hfz. Nijaz ef. Malagić. Sadašnji imam u džematu je Sadulah ef. Salkanović.

U ovom džematu se rodio poznati imam i prosvjetni radnik dr. Šefik Kurdić.

Vakufska dobra džemata su džamija, mesdžid, vakufska kuća sa mektebskom učionicom  i 11 vakufskih parcela sa ukupnom površinom od 17,076 m2.

Najznačajniji vakifi džemata su: Mudrov Salih, Omerbašić Huska, Pilav Sabit, Hrnjić Muharem.

U džamiji se obavljaju  svi dnevni namazi, džuma-namaz i bajrami. Mektebska nastava se izvodi četiri dana u sedmici, dva dana u vakufskoj kući i dva dana u mesdžidu Garići.

U džematu postoji tekija koja je privatna svojina jednog džematlije i ne djeluje u okviru IZ-e.

DŽEMATSKI ODBOR

Predsjednik: Vahid Mudrov

Imam: Sadulah ef. Salkanović

Članovi: Mirnes Starčević, Muhamed Starčević, Mujo Garić, Osma nSolo i Mirsad Mudrov.