DŽEMAT KALOŠEVIĆ

DŽEMATSKI ODBOR

Imam Ibrahim ef.  Omerbašić, Predsjednik Muradif Bošnjak, Članovi: Besim Bošnjak, Osman Čolić, Fahir Davarović, Halid Hakić i Muharem Hatkić.

DŽEMAT  KALOŠEVIĆ

Historijat - Đžemat Kalošević je sagradio prvu đžamiju 1970.godine.

Sve dok se đžamija nije sagradila đžematlije su išle klanjati đžumu namaz u džemat Bobare.

Sadašnja đžamija nema poseban naziv, poznata je kao  kaloševačka đžamija. U protekloj agresiji na BiH od 1992-95. godine đžamija je bila dobro oštećena te je obnovljena 1997..godine. Ponovo je bila obnavljana 2000.godine nova stolarija, abdesthana, fasada, prostirka i sl.  Prvi imam koji je došao u  Kalošević bio je mještanin Muhamed ef.Kruško.

Radio je u ovome đžemaatu oko  6.godina.

Poslije Muhamed ef. dolazi imam  Efendić  Ređžo iz Željeznog Polja  koji je bio  u ovome đžematu  oko  6.mjeseci. Salihbašić Mustafa ef. imam iz Novog sela.  On imamsku dužnost u ovome đžematu obavlja oko godinu dana. Poslije ef. Salihbašića  dolazi Mulahusejnović  Osman iz Kotorskog koji je bio u ovome đžemaatu oko 4.godine.

Nakon  Osman ef .dolazi Halilović Sulejman ef iz Koprivaca koji je bio  5.godina.

Poslije dolazi  Hađžić Mustafa ef. iz Novog sela  koji je ostao nekoliko mjeseci. Nakon  toga dolazi Smajlović  Abdulah ef iz Capardi   kod Zvrnika. I on je bio oko godinu dana. Nakon toga dolazi Bekrić Jasmin ef. iz Lepenice,  koji je ostao oko 1 godinu.   U ratu je  privremeno radio Fatić Almir ef iz Kaloševića.

Poslije dolazi Skejić Rahman ef. iz Bradića-Maglaj. Ostao je u ovome đžematu oko 2, 5 godine. Iza  ef. Skejića dolazi Kozlić Hasan ef. iz Zenice. Ostao je  6.mjeseci u ovome đžematu. Poslije Hasan  ef. dolazi Omerbašić Ibrahim ef. iz Karadaglija, koji i sada obnaša dužnost imama ovoga đžemata.  Ovaj imam se najduže  zadržao u ovome đžemaatu.

Prošle 200. godine u mjesecu oktobru nastala je deveta godina od kako je u ovome đžematu Ibrahim ef Omerbašić.

Vakifi ovoga đžemata:

Sulejman Bobarić, Bobarić Derviša,  Bošnjak hađži Husejn i Mević Mešan.

Muezzini: Polaznici mektebske nastave muezzine.                                                            

Mekteb : Jedan punkt, broj upisane djece 100.polaznika.  Uči u Kur'anu 40.polaznika.   Navodno se priča da je od 1977. godine počela se učiti u đžamiji.

Itikafa nema u ovoj džamiji.

Osobenosti đžemata- obilježavanje značajnih događaja: Dolaskom  Omerbašić Ibrahim ef počele su se redovno obilježavati  mubarek večeri uz prigodan mevludski program.

Mutevelije đžemata: Mujo Hodžić,

Fatić Šahdo ,Bošnjak hađži Husejn , Hukić Sulejman , Numić Adem, Mević  Adil,  Numić   Tahir,  Fatić  Ibro i  Hođžić  Mujo.

Hađžije đžemata:

Bošnjak hađži Husejn,  Bobarić hađži Avdo,  Mević hađži Fata, Numić hađži Tahir, Mević hađži Neđžad, Bošnjak hađži Kemal, Bošnjak hađži Alija-žena Bobarić hađži Alija,

Bobarić hađži Muharem, Bobarić hađži Tenzila i  Krđžalić rođ. Hođžić Hedija.

Šeriaskih vjenčanja u protekloj 2008.godini bilo je pet.

Akika – nadijevanje imena dijetu bilo je šest.

Iz ovog đžemata su završili medresu:

Fatić Almir koji je i doktorirao, profesor je na FIN-a Sarajevo.

Hođžič Bećir, I.P.F. , nastavnik Islamske vjeronauke.

Omerović Alma, medresu i Filozofski fakultet, zaposlena u Općoj biblioteci u Tešnju.