DŽEMAT LEPENICA

  • rasid orlovic
  • 09.02.2013
  • Komentara: 0
  • Lepenica,

DŽEMATSKI ODBOR

Imam Elvedin ef. Aličić prof., Predsjednik Senad Bekrić, Članovi: Edin Mehmedović, Mesud Mehmedović, Fuad Bedak, Ahmet Kurtić, Amel Djedović i Bećir Muminović.

DŽEMAT  LEPENICA

Historijat

Naziv džamije: Džamija Lepenica;Godina izgradnje: 1990.g. Godina popravke: 1998.g. Godina dogradnje pomoćnog objekta: 2000.g.

Osnivač-vakif: Džemat Lepenica.

Površina džamije: 14x13m; mahfil: 14x7m

Oštećenja u toku Agresije 1992-95.: Džamija lakše oštećena (krov, vanjska fasada, stolarija i munara.) Sve sanirano.

Uz džamiju je sagrađena pomoćna zgrada sa gasulhanom, kotlovnicom, mektebskom učionicom, divanhanom, mokrim čvorovima, a sagrađena je i nova munara sa dvije šerefe.

Džamija je izgrađena 1990.g. na temeljima stare džamije. Tokom agresije na BiH i džemat Lepenica je bio na meti udara srpskog agresora tako da je u periodu od 1992-95.g. džamija lakše oštećena (krov, fasada, munara, stolarija). U tom periodu u džamiju Lepenica je dolazio i veći broj džematlija okolnih džemata: Mravići i Matuzići a posebno je na području Lepenice privremeno boravio veliki broj muhadžira iz dobojskih džemata: Ševarlije, Pridjel i grad Doboj, pa je praktično u to vrijeme ova džamija imala i karakter okružne džamije. Džamija je nakon agresije u potpunosti renovirana, a 1998.g. porušena je stara i izgrađena nova munara sa dvije šerefe, koja je znatno veća a i ljepša od prethodne. Nakon toga 2000.g. uz džamiju je dograđena i pomoćna zgrada koja sadrži mektebsku učionicu, džamijsku knjižnicu-mektebu, gasulhanu, mokre čvorove, kotlovnicu i divanhanu. Dio džamijskog harema je asfaltiran i koristi se kao prilazna staza džamije, dok se ostatak harema koristi kao mezarje koje je i ograđeno. Danas džamija izgleda kao pravo zdanje sa svim potrebnim infrastrukturnim elementima za funkcionisanje džemata. U džamiju je uvedeno centralno grijanje na čvrsto gorivo. Također su instalirana i dva klima-uređaja, što olakšava uslove za obavljanje aktivnosti u ljetnom periodu. Mektebska učionica je prostrana i opremljena pored osnovnih pomagala i dodatnim (kompjuter, dvd, tv, kasetofon,), a u prilog tome govori i priznanje Rijaseta IZ-e od 2004.godine da je ova mektebska učionica najopremljenija u BiH. U džematu se obavljaju slijedeće redovne aktivnosti: džuma namaz, beš-vakat, mektebska nastava se održava na tri punkta-mektebska učionica u džamiji, mekteb u mesdžidu Bedaci i mekteb u mesdžidu Brdo. U zimskom periodu se održava tečaj učenja Kur'ana za odrasle a po potrebi i tečaj učenja sufare, dva puta sedmično. U džamiji se održavaju prigodni programi povodom značajnih datuma i mubarek noći. Na kraju svake mektebske godine se održi Hatma –dova za polaznike mektebske nastave koji su u toku mektebske godine proučili Kur'ani-Kerim. U toku mjeseca Ramazana u džamiji se obavlja i teravih- namaz i mikabela. Povremeno se obavi i šerijatsko vjenčanje džematlijama koji žele da taj obred obave u džamiji. Tradicionalno se u ljetnom periodu održi Prošireni mevludski program u džamiji, dok se zadnjeg vikenda u mjesecu maju svake godine održi mevlud u mesdžidu Bedaci.u mesdžidima Brdo i Bedaci se uoči petka obavlja jacija-namaz a tokom Ramazana klanja teravih-namaz.

Osobenost džemata - Već nekoliko godina džemat Lepenica je je među prvim džematima na području MIZ             Tešanj po ukupljenim sredstvima zekata i sadekatul-fitra u Ramazanu 2008.god. je ukupljeno oko 19 700 km.        Također je među prvih pet džemata MIZ Tešanj po broju pretplatnika IIN „Preporod“ i u 2009.godini ima 76            pretplatnika.

Mektebska nastava U džematu Lepenica mektebsku nastavu pohađa 146 polaznika, a 41 polaznik uči u Kur'anu.  U mektebu Džamija ima 68 polaznika, 25 uči u Kur'anu, u mektebu Bedaci ima 56 polaznika, 10 uči u Kur'anu,     u mektebu Brdo ima 22 polaznika, 6 uči u Kur'anu.

Akika i šerijatska vjenčanja- U 2008. godini je obavljeno 6 akika i 10  šerijatskih vjenčanja.

Imami džemata Lepenica od ranijeg perioda do danas su: Mula Salih ef. Aličić iz Matuzića Doboj, Sprečo ef. Mustafa iz Mravića Doboj, Omerbašić ef. Rašid iz Miljanovaca, Tešanj; Okić ef. Omer iz Orahovice, Gračanica,Ćeman ef. Šerif iz Miljanovaca, Tešanj, Hfz. Efendić ef. Mustafa iz Željeznog Polja, Žepče, Haušić ef. Salih prof. iz Ruževića, Teslić, Hfz. Mr. Senaid ef. Zaimaović iz   Matuzića, Doboj Jug, Kruško ef. Izudin iz Miljanovaca, Tešanj, Babić ef. Rašid iz Stranjana, Zenica, Aličić ef. Elvedin prof. iz Matuzića, Doboj Jug.

U proteklom periodu iz džemata Lepenica medresu su završili:

Bedak ef. Suljo, Mehmedović ef. Alija, Sulkičević ef. Adem, Hfz. Mešić ef. Husein, Salkičević ef. Mustafa, Mešić ef. Osman, Bekrić ef. Mehme, Muminović ef. Muharem, Mešić ef. Ahmet prof, Bekrić ef. Jasmin prof., Bekrić ef. Almir, Djedović ef. Suljo prof., Hasak ef. Raif prof.

Nakon završene srednje škole Bekrić Dževad je završio Islamsku edagošku akademiju u Zenici.              

Mutevelije džemata Lepenica su:  Bedak Kasim, Bekrić Aljo, Tukić Ibrahim, Muminović h. Muharem , Djedović h.Bećir, Mešić h. Ramo, Muminović Halil, Mehmedović h. Muharem, Mehmedović h Salih.

Mujezini džemata Lepenica su:  Salkičević h Omer, Mešić h. Salih, Mešić ef. Osman, Bekrić Husein.

Najpoznatiji vakifi džemata Lepenica su: Šabanović Bećir, Mešić Ahmet, Mehmedović Hasan, Kurtić Hanča, Muminović h Muharem, Mešić h Bajro.

Učači mukabele u džematu Lepenica od ranijeg perioda do danas su: Bekrić ef. Mehmed, Bekrić Kasim, Bekrić h. Salih, Mehmedović h. Alija, Mehmedović h. Huso, Muminović h. Muharem,         Muminović h. Husein, Begović Mustafa, Bedak h. Muharem, hfz. Šošić Dževad, Hasak Raif, Djedović Suljo, Bekrić Almir, Mehmedović h. Šemsudin, Šabanović Enes, Mehmedović Edin, Mašić Nedžma, Muminović Almedina, Mehmedović Kenan, Mehmedović Safet.

Hadžije u džematu Lepenica od 1966.g. do danas su:

Mehmedović h. Huso, Mehmedović h. Alija, Mehmedović h. Hanka, Mehmedović h. Mujo, Mehmedović h. Salih. Mehmedović h. hanuma Alija, Mehmedović h. Šemsudin, Mehmedović h. Muharem, Bekrić h. Hamza, Bekrić h. Salih, Bekrić h. Husein, Bekrić h. Osman, Bekrić h. Sefer, Bekrić h. Ramo, Bekrić h. Esma, Bekrić h. Mahmut, Bekrić h. Dževad, Bekrić h. Mehmed ef., Bekrić h.Uma, Bekrić h Sajda, Bekrić h Alija, Bekrić h. Smajo, Mehmedović h. Saliha, Bekrić h. Alija, Muminović h Halil, Bekrić h. Hasan, Muminović h. Ramo, Muminović h. Sulejmen, Muminović h. Mejra, Muminović h. Šehra, Muminović h. Ajka, Muminocić h. Husein, Muminović h. Muharem, Hasak h. Himzo, Hasak h. Suljo, Hasak h. Melva, Hasak h. Raif ef., Hasak h. Mensura, Mešić h. Ramo, Mešić h. Hava, Mešić h. Bajro, Mešić h Hana, Mešić h Salih, Mešić h Ferida, Mešić h. Mihad, Mešić h Rasim, Mešić h. Huso, Babajić h. Bećir, Kurtić h. Husein, Kurtić h. Ejub, Kurtić h. Redžo, Kurtić h Emina, Kurtić h. Bajro, Kurtić h. Rahima, Kurtić h Alija, Kurtić h. Duda, Bedak h. Adem, Bedak h. Sakib, Bedak h. Muhamed, Bedak h. Šemsa, Bedak h. Muharem, Bedak h. Omer, Bedak h. Hajro, Djedović h. Bećir, Djedović h. Ibrahim, Djedović h. Suljo, Djedović h. Ajka, Djedović h. Omer, Djedović h. Hanifa, Djedović h. Suljo ef., Džinalić h. Aljo, Mešić h. Ahmet ef., Bedak h Besim ef., Bekrić h. Jasmin ef., Bekrić h. Džemal i Bekrić h. Amira.

                                                                                                                                                 Elvedin ef. Aličić

                                                                                                                                              Lepenica, januar, 2009.g.